Những lời đồn về Nhà Trắng khiến du khách dựng tóc gáy