Ngôi làng khiến du khách hoa mắt vì nhà cửa quá giống nhau